สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 88
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 805,341
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
4 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
                                
  บทความ
นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร เพ็ชราช
[6 มิถุนายน 2555 16:44 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8319 คน
           

ประวัติย่อ นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร เพ็ชราช
GP CAPT AMPORN PECHRACH, Ph.D.

ภูมิลาเนา : อ.เมือง จ.อุดรธานี
ว.ด.ป.เกิด: ๖ ม.ค.๒๕๐๙

การศึกษา

- โรงเรียนเทศบาล ๓ และโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
- โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๖
- โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๓๓
- โรงเรียนนายเรืออากาศญี่ปุ่น รุ่นที่ ๓๕ (ทุนกองทัพอากาศศึกษาต่างประเทศ)
- โรงเรียนการบินทหารอากาศ รุ่นที่ ๙๑
- โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๘๙
- โรงเรียนส่งกาลังบารุงชั้นสูง รุ่นที่ ๙
- โรงเรียนครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๓๕
- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๔๖
- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศญี่ปุ่น รุ่นที่ ๕๑ (ทุนกองทัพอากาศศึกษาต่างประเทศ)
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ Japan Defense Academy ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การปฏิบัติราชการ ตาแหน่งและการครองยศ

กรมช่างโยธาทหารอากาศ (เรืออากาศตรี)
ศิษย์การบิน โรงเรียนการบินกาแพงแสน (เรืออากาศโท)
นักบินประจาฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน ๔๖ พิษณุโลก (เรืออากาศโท)
นักบินประจาฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ กรุงเทพฯ (เรืออากาศเอก)
กรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ (นาวาอากาศตรี)
กรมยุทธการทหารอากาศ (นาวาอากาศตรี)
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง (นาวาอากาศโท)
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส (นาวาอากาศโท)
(ปัจจุบัน) วิทยาลัยการทัพอากาศ (นาวาอากาศเอก)

ความชานาญการทางทหาร สธ.คท.๑๑๔๖ข (หลัก), ๔๔๑๕ (รอง), ๗๕๑๑ (รอง)
ประสบการณ์บรรยาย : บรรยาย วิชาเศรษฐศาสตร์สุขภาพ; วิทยาลัยพยาบาลนพรัตน์ฯ
                                      : บรรยาย วิชากาลังอานาจแห่งชาติทางเศรษฐกิจ; รร.ทหารอากาศอาวุโสฯ
                                      : บรรยายทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ท; วิทยาลัยรัชภาคฯ
                                       (วิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค
                                      : บรรยาย วิชากองทัพอากาศ ระดับปริญญาตรี (ม.เอกชน และ ม.รัฐบาล)
                                      : บรรยาย วิชาประวัติศาสตร์สงคราม วิชาการแก้ปัญหาตามหลักวิชา
                                        วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ ฯลฯ ในหลักสูตรต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ

ที่อยู่: ๑๑๑/๒๓๗ ซ.สายไหม๑๓ ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. ๑๐๒๒๐ E-mail: dr.amporn@gmail.com tel. 085-0485-109
บทความ
- ดร. นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ [6 มิถุนายน 2555 16:44 น.]
- ดร. ศรศักดิ์ ชูดา [6 มิถุนายน 2555 16:44 น.]
- Dr.Chairit Thongrawd [6 มิถุนายน 2555 16:44 น.]
- ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ [6 มิถุนายน 2555 16:44 น.]
- ดร.มาเรียม นะมิ [6 มิถุนายน 2555 16:44 น.]
- ดร.วิศรุต ขันธิกุล [6 มิถุนายน 2555 16:44 น.]
- Dr.PETER GAN [6 มิถุนายน 2555 16:44 น.]
- นายมานพ บัวทอง [6 มิถุนายน 2555 16:44 น.]
- นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร เพ็ชราช [6 มิถุนายน 2555 16:44 น.]
- Dr.Prajuk Pratitas [6 มิถุนายน 2555 16:44 น.]
ดูทั้งหมด

Copyright © 2011 All Rights Reserved.by thaiwebber.com